Projekt Razvojno savjetovalište “Korak naprijed” namijenjen je djeci s teškoćama u razvoju, koja su se nakon rane intervencije integrirala u redovne vrtiće i škole, te njihovim roditeljima. U sklopu projekta djeci i roditeljima nudi se više mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i za napredovanje, kroz kreativne radionice, terapija plesom i pokretom, savjetodavni rad s obitelji i edukativna predavanja s ciljem osnaživanja obitelji.

Cilj projekta je pružanjem stručne psihosocijalne pomoći i podrške, te edukacijom obitelji djece s teškoćama u razvoju, poticati i podržavati dječji razvoj, te poticati i osnaživati potencijale i resurse koje obitelj ima u sebi kako bi se članovi obitelji uspješnije nosili sa svakodnevnim poteškoćama. Provođenjem ovog projekta nastoji se utjecati na povećanje bliskosti i emocionalne povezanosti kod članova obitelji, na poboljšavanje komunikacijskih i interakcijskih vještina čime će se u obiteljima stvoriti opuštenije i sigurnije ozračje.

Razvojno savjetovalište u užem smislu korisnicima, obiteljima djece s teškoćama u razvoju te djece s razvojnim rizicima predškolske dobi pruža usluge razvojnog savjetovanja koja se odnosi na procjenu razvojnih rizika, psihološku procjenu te savjetovanje koje uključuje prijedloge aktivnosti za poticanje dječjeg razvoja.

Više na internetskim stranicama Centra za ranu intervenciju – OKOlonaOKOlo.

 

Utorak, 24. ožujak 2020.

Obavijest svim korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke

Kako bi u najvećoj mogućoj mjeri zaštitio zdravlje građana Rijeke u vrijeme epidemije bolesti COVID19 (korona virus) u Republici Hrvatskoj, Grad Rijeka će građanima koji ostvaruju socijalna prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi iznimno produžiti trajanje postojećih prava do 31. svibnja 2020.

Više informacija