Grad Rijeka participira troškove ukopa na grobljima na području Općine Viškovo, onih mještana Pehlina koji su na području tog naselja imali prebivalište prije osnivanja Općine Viškovo tj. 15. travnja 1993., odnosno na području Općine Čavle, onih mještana Svilnog, Pašca i Orehovice koji su na području tih naselja imali prebivalište prije osnivanja Općine Čavle tj. 18. travnja 1993. godine.

Pravo na participaciju primjenjuje se za Općinu Viškovo od 1. siječnja 2002. godine, a za Općinu Čavle od 2. lipnja 1999. godine.

Zahtjev za isplatu participacije u troškovima ukopa podnosi član obitelji umrle osobe koji je snosio troškove ukopa  i to putem Mjesnog odbora Pehlin, odnosno Svilno-Pašac. (linkovi na mjesne odbore Pehlin i Svilno-Pašac)

Zahtjevu za isplatu participacije u troškovima ukopa na groblju Viškovo, prilaže se sljedeća dokumentacija:

  • potvrda MUP-a kojom se dokazuje da je umrla osoba imala prebivalište na području Pehlina prije osnivanja Općine Viškovo, tj. prije 15. travnja 1993. godine.
  • fotokopija rješenja Općine Viškovo o dodjeli grobnog mjesta
  • fotokopija računa Općine Viškovo o izradi grobnog temelja (mjesta)
  • potvrda Općine Viškovo o izvršenoj uplati i osobi koja je uplatu izvršila.

Zahtjevu za isplatu participacije u troškovima ukopa na groblju Čavle, prilaže se sljedeća dokumentacija:

  • potvrda MUP-a kojom se dokazuje da je umrla osoba imala prebivalište na području Svilnog, Pašca i Orehovice prije osnivanja Općine Čavle tj. 18. travnja 1993. godine
  • fotokopija rješenja Općine Čavle o dodjeli grobnog mjesta
  • fotokopija računa Općine Čavle o izradi grobnog temelja (mjesta)
  • potvrda Općine Čavle o izvršenoj uplati i osobi koja je uplatu izvršila.