Grad Rijeka jedan je od rijetkih gradova u Republici Hrvatskoj koji svojim građanima koji zbog financijskih ili iz drugih razloga ne mogu ili ne žele kupiti grobno mjesto, omogućava sahranu u grobno mjesto na općem polju na Centralnom gradskom groblju Drenova, bez plaćanja grobnog mjesta. Nakon isteka roka ukopa na općem polju, uprava groblja dužna je obavijest o prekopu objaviti u javnim glasilima.

Uz mogućnost besplatnog ukopa na općem polju Centralnoga gradskog groblja Drenova, komunalno društvo Kozala za određenu skupinu socijalno ugroženih građana gradsko osigurava i osnovnu pogrebnu opremu.