Cjelovitu pogrebnu uslugu, koja uključuje organizaciju sahrane, ugovaranje termina i mjesta sahrane, odabir pogrebne opreme, te dodjelu grobnog mjesta na korištenje pruža Komunalno društvo Kozala. Uz pogrebne, ovo komunalno poduzeće pruža i klesarske usluge.

Opisi usluga i načini predavanja zahtjeva opisani su na portalu e-usluga.

Raspored sahrana nalazi se na mrežnim stranicama KD Kozala.

Vezani dokumenti:

  • Odluka o grobljima (Službene novine Grada Rijeke broj 4/19.)
    Ovom se Odlukom utvrđuju mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanje otpada, uvjeti upravljanja grobljem te uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta, kao i pravila ponašanja na groblju.
    Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke obavlja Komunalno redarstvo.
  • Odluka o obavljanju pogrebnih poslova na grobljima na području Grada Rijeke (SN PGŽ 32/04)

 

Utorak, 18. svibanj 2021.

Kreću upisi u dječje vrtiće More, Rijeka i Sušak

Gradonačelnik Vojko Obersnel održao je svoj posljednji kolegij u ovom mandatu na kojem je govorio o kakvoći mora u Rijeci pred sezonu kupanja, upisima u dječje vrtiće More, Rijeka i Sušak, mjerama pomoći zakupnicima te mogućnosti ponovnog ukopa kućnih ljubimaca.

Više informacija