Vježbe za poboljšanje psiho-fizičkog zdravlja kod osoba srednje i starije životne dobi

Program “Vježbe za poboljšanje psihofizičkog zdravlja kod osoba srednje i starije životne dobi” provodi se od 2007. god. u realizaciji Ordinacije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Mile Batinić, dr. med., uz potporu Grada Rijeke.

Glavni cilj programa je usporiti prirodni proces starenja, održati što dulje gipkost tijela i mobilnost zglobova, te spriječiti propadanje mišića kao i gubitak koštane mase. Time se poboljšava koordinacija pokreta, te se smanjuje mogućnost od pada i prijeloma, te se poboljšavaju funkcije svih organskih sustava.

Program se realizira kroz cijelu godinu izuzev srpnja i kolovoza, a provodi se na više lokaliteta u različitim terminima.

Kontakt: Mile Batinić, dr. med., tel. 264-935; mob. 091/251-0419; e-mail: info@fizijatar-mile-batinic.hr

 

Vježbajmo „Jogu u svakodnevnom životu“ za zdravi grad

Udruga “Joga u svakodnevnom životu“ u suradnji sa Gradom Rijekom, u sklopu projekta „Rijeka – Zdravi grad” već niz godina za redom organizira besplatno vježbanje za osobe starije od pedeset godina (50 puls).

Kontakt: tel. 091 9111370; e-mail: rijeka@yogaindailylife.org

 

Sportski objekti za potrebe rekreacije umirovljenika

U svrhu unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi, Grad Rijeka, Rijeka sporta i Matica umirovljenika članovima udruge omogućavaju korištenje Bazena Kantrida za potrebe rekreativnih programa starijih osoba, i to bez plaćanja naknade za termine korištenja.

Kontakt: Matica umirovljenika grada Rijeke, tel: 051/212-109, e-mail: udruga_umirovljenika@ri.t-com.hr

 

Vježbanjem i pravilnom prehranom protiv dijabetesa i bolesti koštanog deficita

Kronične degenerative bolesti spadaju u najčešće bolesti današnjeg stanovništva u svijetu. Među tim bolestima najčešće su osteoporoza i šećerna bolest, a posljedice ovih bolesti su visoki invaliditet i smrtnost. Dokazano je da su kretanje, vježbanje i tjelesna aktivnost u cjelini vrlo važni u sprječavanju nastanka, ali i pogoršavanja odnosno napredovanja spomenutih bolesti. U tu svrhu Medicinski fakultet u Rijeci, uz potporu Grada Rijeke organizira vježbanje pod stručnim vodstvom za žene starije od 50 godina koje pate od osteoporoze, osteopenije ili šećerne bolesti u pojedinim mjesnim odborima.

Kontakt: Zavod za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, tel. 051/651-209; e-mail: dragica.bobinac@medri.uniri.hr