Riječki program zaštite zdravlja temelji se na zdravstveno-statističkim podacima, a usmjeren je na promociju tjelesnog i mentalnog zdravlja i prevenciju bolesti i invaliditeta te skrb o umirućima. U okviru programa djeluje i projekt Rijeka-zdravi grad.

 

Ponedjeljak, 17. studeni 2003.

Novi centar primarne zdravstvene zaštite na Sušaku

Na Sušaku je otvoren novouređeni Centar primarne zdravstvene zaštite koji će pokrivati gotovo 4.000 korisnika s područja Mjesnog odbora Centar – Sušak, koji su zdravstvene usluge do sada koristili u ordinacijama opće prakse u Strossmayerovoj ulici.

Više informacija

Srijeda, 25. rujan 2002.

Sastanka treće faze mreže Zdravih gradova u Rijeci

Od 25 do 28. rujna Svjetska zdravstvena organizacija u Rijeci održava svoj završni poslovni sastanak treće faze mreže Zdravih gradova (1998-2002.) na kojem učestvuje  49 europskih gradova, uključujući i Rijeku, iz 26 zemalja u okviru ove mreže.

Više informacija