Projekt "Rijeka-zdravi grad" svojevrstan je okvir za rješavanje problema s kojima se suočavaju brojni europski gradovi, pa i Rijeka, poput starenja stanovništva, zaštite okoliša, socijalne zaštite, odnosno svega što utječe na zdravlje građana, a na što bi trebalo obratiti pozornost pri donošenju političkih odluka na lokalnoj razini.

Grad Rijeka u Europskoj mreži zdravih gradova

Program Zdravi gradovi provodi se u svih šest regija Svjetske zdravstvene organizacije, pa tako i europskoj regiji. Opći je cilj ovoga globalnog pokreta poticanje i obvezivanje lokalnih vlasti na unaprjeđenje zdravlja. Više od 1.200 gradova iz tridesetak europskih zemalja vezano je uz ovaj program preko različitih nacionalnih, regionalnih ili drugih mreža, a najnapredniji gradovi i preko Europske mreže zdravih gradova. 

Grad Rijeka uključen je od 1998. godine u Europsku mrežu zdravih gradova. Riječ je o projektu u čijem je središtu tema zdravlja i sve ono što zdravlje određuje.

logo-rijeka-zdravi-grad-2020

Rijeka je pristupila projektu Europske mreže zdravih gradova u III. fazi koja je trajala od 1998. do 2002. godine. Ulaskom u mrežu Zdravih gradova pokrenuta je izravna komunikacija grada sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, intenzivirana suradnja s gradovima uključenim u Europsku mrežu s ciljem promicanja inovacija i promjena u politici zdravlja na lokalnoj razini.

 

Aktivnosti projekta “Rijeka – zdravi grad” dodatno su intenzivirane u IV. fazi, koja je započela 2003. i trajala do kraja 2008. godine. Prioritetne teme te faze bile su promicanje zdravog starenja, zdravoga urbanističkog planiranja, tjelesne aktivnosti i aktivnog života te uvođenje metode procjene utjecaja različitih programa, projekata i akcija na zdravlje građana. Koordinatorica projekta “Rijeka-zdravi grad” bila je član Savjetodavnog odbora u IV. fazi, što je izuzetno priznanje našem Gradu.

U V. fazi nastavljene su aktivnosti vezane uz promicanje zdravog starenja te pokrenute aktivnosti uvezane uz prevenciju zloporabe alkohola i droga i razvijanje modela socijalnog stanovanja. Peta faza započela je 2009. godine, a završila je 2013. godine.  Za posvećenost i doprinose Europskoj mreži zdravih gradova tijekom V. faze, Grad Rijeka dobio je zahvalnicu Svjetske zdravstvene organizacije.

U VI. fazi koja je započela 2014. i trajat će do 2018., članice mreže uključene u ovu fazu projekta primarno se bave lokalnom primjenom nove europske politike i strategije za zdravlje i dobrobit, pod nazivom Zdravlje 2020. Uz to, u VI. fazi započinje se istraživati tema gradske zdravstvene diplomacije koja bi trebala otvoriti nove mogućnosti za međunarodnu suradnju te povezivanje s nacionalnim i globalnim javnozdravstvenim planovima.

Projekt u službi promicanja zdravlja

Projekt “Rijeka-zdravi grad”, osim promicanja  zdravlja u lokalnoj zajednici služi i kao pozitivan primjer drugim hrvatskim gradovima, posebice onima koji nisu uključeni u Hrvatsku mrežu zdravih gradova. U okviru projekta proveden je u suradnji s akademskom zajednicom niz primjenjenih istraživanja vezanih uz zdravlje i odrednice zdravlja, te objavljen niz edukativno-promotivnih materijala o različitim zdravstvenim problemima i ponašanjima koja su povezana sa zdravljem.

Istodobno,  na međunarodnoj razini, projekt promiče Rijeku kao grad u kojem se građanima nastoji osigurati zdrav i kvalitetan život što također pridonosi široj prepoznatljivosti Rijeke i Hrvatske.

Više informacija o projektu možete dobiti na stranicama Europske mreže zdravih gradova i Hrvatske mreže zdravih gradova.

 

Četvrtak, 20. svibanj 2021.

Rijeka obilježava Dan zdravih gradova

Dan zdravih gradova obilježava se 20. svibnja diljem Republike Hrvatske, kako bi se skrenula pažnja na projekt „Zdravi grad“ Svjetske zdravstvene organizacije te povezalo gradove i županije u sklopu Hrvatske mreže zdravih gradova.

Više informacija