Programom kontinuiranog nadzora obuhvaćena su sva djeca i mladež s cerebralnom paralizom i drugim oblicima tjelesne invalidnosti u riječkim ustanovama, i to u dječjim vrtićima Krnjevo i Veseljko, osnovnim školama Gornja Vežica i Kantrida, Centru za odgoj i obrazovanje na dvije lokacije (matična zgrada Centra i područni odjel “Baredice”), Centru za autizam i Ekonomskoj školi Mije Mirkovića.

Projekt se realizira tijekom cijele godine, izuzev srpnja i kolovoza. Liječnik specijalist – fizijatar redovito odlazi u ustanove, kontinuirano prati provođenje tretmana, izrađuje plan tretmana za pojedinu osobu, daje preporuke za provođenje vježbi u kući, brine se o opskrbi potrebnim ortopedskim pomagalima te vrši konzultacije i konzilijarne preglede djece u vezi operativnog liječenja. Također je uspostavljena i kontinuirana suradnja i konzultacije s roditeljima.

 

Srijeda, 28. listopad 2020.

29. listopada obilježavamo Svjetski dan moždanog udara

U četvrtak, 29. listopada 2020. na Korzu će od 10 sati biti postavljen štand, a u 12 sati održat će se predavanja u Mramornoj dvorani Guvernerove palače gdje će se građani educirati o simptomima i prepoznavanju moždanog udara te o postupcima pravovremene intervencije.

Više informacija