Pravilna prehrana dojenčadi osnovni je preduvjet normalnog rasta i razvoja, prevencije akutnih i kroničnih bolesti i deficitarnih stanja. Idealan način prehrane dojenčadi je majčino mlijeko.  Sve je više manifesnih oblika nepodnošljivosti na proteine kravljeg mlijeka u dojenačkoj dobi.

Primarna aktivnost Savjetovališta je provođenje individualnog zdravstvenog informiranja – odgoja u direktnim ili telefonskim kontaktima, koje obuhvaća propagiranje prirodne prehrane, upozoravanje na rizične periode laktacije, savjetovanje dojilja u vezi vlastite prehrane, pronalaženje i rješavanje mogućih prepreka u dojenju, sugeriranju dojiljama sigurnosti u pogledu količine i kakvoće mlijeka.

Osim toga, ukoliko pedijatar preporuči dohranu djeteta ili hranjenje adaptiranim mlijekom, u Savjetovalištu roditelji mogu dobiti informacije o prednostima adaptiranog mlijeka, savjete o njegovoj uporabi, te o uvođenju i pripremi novih vrsta hrane. Također, detaljnom anamnezom utvrđuju se obrasci nepravilne prehrane, te daju roditeljima informacije u svezi potencijalne štetnosti takve prehrane po djetetovo zdravlje u budućnosti. U sekundarne aktivnosti Savjetovališta spada i nabava i distribucija dječje hrane za socijalno ugroženu i medicinski rizičnu dojenčad koja se nalazi u skrbi pedijatrijske službe Doma zdravlja PGŽ.