Osnovni cilj projekta je edukacija građana, prvenstveno žena, o potrebi i važnosti kretanja i vježbanja te pravilne prehrane, da bi se očuvale zdrave kosti i regulirala razina šećera u krvi.

Osnovne aktivnosti projekta su ispunjavanje upitnika o prehrani i kvaliteti života, antropometrijska mjerenja, određivanje šećera u krvi i vitamina D, testiranje gustoće koštanog sustava, mjerenje krvnog tlaka, testiranja puslmetrom, vježbanje. Žene organizirano vježbaju pod stručnim vodstvom terapeuta u prostorima određenih mjesnih odbora (zagrijavanje i hlađenje, aerobno vježbanje, vježbe s bućicama)  i brzo hodaju.