Program predškole je od pedagoške 2014./2015. godine obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i besplatan je za svu djecu roditelja s prebivalištem na području grada Rijeke. Program se provodi u dječjim vrtićima grada Rijeke u trajanju od najmanje 250 sati.

Prema uputi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, djeca romske nacionalnosti i djeca s posebnim potrebama, navedeni program pohađaju u dobi od dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Više o programu predškole na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More.

 

Četvrtak, 12. prosinac 2019.

Upis u obvezni program predškole u pedagoškoj godini 2019./2020.

Što je program Predškole? Program predškole pomaže vašem djetetu razviti vještine potrebne za školu, stvoriti radne navike i socijalizirati se u skupini vršnjaka.  Program predškole bit će od velike pomoći vašem djetetu jer će se u krugu svojih vršnjaka pripremiti za školu i ispunjavanje školskih obveza. Je li program Predškole obavezan? Program predškole obvezan je za svu…

Više informacija

Četvrtak, 24. studeni 2016.

Obavijest o raspisanom pozivu za upis u obvezni program predškole u Dječjem vrtiću Rijeka

Prijave za upis u Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a nalaze se u godini prije polaska u osnovnu školu, odnosno rođena su do 31. ožujka 2011. godine zaprimat će se od 28. studenog do 16. prosinca 2016. godine. Prijave za upis se podnose na prijavnici u izabranom Centru predškolskog odgoja.

Više informacija