Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2016./2017. Odlukom je određeno da nastava započinje 5. rujna 2016. godine, a završava 14. lipnja 2017. godine.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta. Prvo polugodište traje od 5. rujna 2016. godine do 23. prosinca 2016. godine. Drugo polugodište traje od 12. siječnja 2017. godine do 14. lipnja 2017. godine, a za učenike završnih razreda srednje škole do 19. svibnja 2017. godine.

Zimski odmor učenika počinje 27. prosinca 2016. godine, a završava 11. siječnja 2017. godine.
Proljetni odmor učenika počinje 13. travnja 2016. godine, a završava 21. travnja 2017. godine.

Ljetni odmor počinje 16. lipnja 2017. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi i praktične nastave i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017.,