Ministarstvo znanosti, obrazovanja donijelo je Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2018./2019.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta. Prvo polugodište traje od 3. rujna 2018. godine do 21. prosinca 2019. godine. Drugo polugodište traje od 14. siječnja 2018. godine do 14. lipnja 2019. godine, a za učenike završnih razreda srednje škole do 22. svibnja 2019. godine.

Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2018. godine, a završava 11. siječnja 2019. godine te nastava počinje 14. siječnja 2019. godine.
Proljetni odmor učenika počinje 18. travnja 2019. godine, a završava 26. travnja 2019. godine te nastava počinje 29. travnja 2019. godine.

Ljetni odmor počinje 17. lipnja 2019. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi i praktične nastave i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.