Agencija za odgoj i obrazovanje uz potporu Grada Rijeke organizira smotru projekata koji se u sklopu Nacionalnog programa odgoj i obrazovanja za ljudska prava, kao obaveznog dijela odgojno-obrazovnog sustava, provode u dječjim vrtićima i osnovnim školama. Omogućiti djeci predškolske dobi i učenicima osnovnih i srednjih škola stjecanje građanske kompetencije i ostalih ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava Vlada Republike Hrvatske usvojila je krajem 1999. godine. Od tada on postaje obvezni dio odgojno-obrazovnog djelovanja unutar sustava odgoja i obrazovanja. Svrha mu je upoznavanje djece, mladeži i odraslih s ključnim vrednotama građanskog društva, kao i razvoj onih intelektualnih i socijalnih vještina koje su prijeko potrebne za učinkovito sudjelovanje u demokratskom razvitku hrvatskoga društva.