U Osnovnoj Waldorfskoj školi odvija se nastava umjetničke obrade drva i euritmije. Tim predmetima se kod učenika, primjereno njihovom stupnju razvoja,  razvija komunikativnost, kreativnost, spretnost, socijalna osjetljivost i sposobnosti za timski rad – imperativi uspješnosti u modernom društvu.

To su specifični predmeti Waldorfske škole, koji se kao predmet redovne nastave predaju sa po dva sata tjedno po razredu, i to: euritmija od 1. do 8. razreda i obrada drva od 5. do 8. razreda. Grad Rijeka već dugi niz godina sufinancira ove programe.