U sklopu akcije “Solidarnost za Vukovar” Grad Rijeka od 2010. godine godišnje stipendira  vukovarske studente, na taj im način omogućujući lakši nastavak akademskog obrazovanja.

Grad Rijeka iz svog proračuna Gradu Vukovaru svake godine osigurava novčana sredstva za 10 studenata i to 800,00 kn po studentu, 10 mjeseci godišnje.

Grad Vukovar isplaćuje sredstva odabranim studentima te, u skladu s Odlukom o stipendiranju studenata i potpisanim ugovorima sa studentima, prati tijek njihovog školovanja tijekom razdoblja stipendiranja.