Grad Rijeka djelomično (50%) ili u potpunosti (100%) podmiruje socijalno ugroženim građanima troškove javnoga gradskog prijevoza u 1. zoni za jednog člana kućanstva (izuzevši učenike srednje škole, studente, osobe koje pravo na podmirenje troškova gradskog prijevoza ostvaruju na osnovi posebnog uvjeta [stradalnici rata], uvjeta tjelesnog ili intelektualnog oštećenja ili uvjeta darivanja krvi te osobe starije od 65 godina).

Dijelu učenika srednje škole i studenata Grad u potpunosti podmiruje troškove prijevoza. Broj odobrene zone prijevoza (1. – 4. zona, na kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o.) ovisi o adresi stanovanja i adresi škole ili fakulteta koje učenik/student pohađa.

Određenim kategorijama stradalnika rata, osoba s oštećenjem organizma i darivatelja krvi u potpunosti se podmiruju troškovi javnoga gradskog prijevoza na svim zonama.

Besplatnu godišnju pokaznu kartu, koja vrijedi za neograničen broj vožnji na svim zonama i linijama na kojima uslugu prijevoza pruža komunalno društvo Autotrolej, imaju i određene kategorije osoba starijih od 65 godina.

Građani putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke mogu saznati mogu li postati korisnici nekog od oblika pomoći i kako podnijeti zahtjev.

 

Petak, 17. kolovoz 2018.

Podnesite zahtjev za subvenciju vrtića i prijevoza u 2018./2019.g.

Temeljem svog Socijalnog programa Grad Rijeka će od 20. kolovoza do 21. rujna 2018. zaprimati zahtjeve za podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću u 2018./2019. godini, a od 20. kolovoza do 14. rujna 2018. za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza učenicima srednje škole i studentima u 2018./2019. godini.

Više informacija