Od 2006. godine Grad Rijeka ima sklopljen Ugovor o osiguranju odgovornosti iz komunalne djelatnosti. Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost Grada Rijeke za štetu nastalu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari osobe, nastala korištenjem nerazvrstanih cesta i drugih javnih prometnih površina kojima upravlja Grad Rijeka.

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za štetu koja je nastala korištenjem nerazvrstanih cesta i drugih javnih prometnih površina kojima upravlja Grad Rijeka.

Odštetni zahtjev podnosi se Odjelu gradske uprave za financije.