Subpages list

Građevinske dozvole

Kako ishoditi građevinske dozvole, provesti postupak etažiranja ili legalizacije, te kako prijaviti gradnju bez građevinske dozvole ili protivno dozvoli.

Više informacija

Gradski stanovi

Grad Rijeka socijalno ugroženim građanima daje stanove u najam, ali i gradi stanove koje je moguće kupiti pod pristupačnijim uvjetima od tržnih.

Više informacija

Odlaganje otpada i reciklaža

Komunalno društvo Čistoća odvozi komunalni i krupni otpad, uspostavlja sustav primarne selekcije otpada, a otvorilo je i reciklažna dvorišta, gdje građani sami mogu donijeti odbačeni namještaj, kućanske aparate i slični neopasni otpad. KD Čistoća potiče smanjenje nastanka otpada te ponovnu upotrebu predmeta. Također, na području Rijeke organizirano je besplatan odvoz otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme.

Više informacija

Komunalni red

Komunalni red obuhvaća različite mjere za njegovo provođenje, a nadzire ga komunalno redarstvo. Građani mogu gradskoj upravi prijaviti uočeni komunalni nered.

Više informacija

Podaci o nekretninama

Grad Rijeka vodi bazu podataka u koju se evidentiraju obveznici plaćanja mjesečnih troškova stanova, podaci o vlasnicima i korisnicima nekretnina, te izdaje različite potvrde vezane uz vlasništvo nad nekretninama.

Više informacija

Kućni brojevi

Svakoj zgradi nakon izgradnje potrebno je u okviru naselja te ulice u kojoj je zgrada izgrađena odrediti pripadajući kućni broj.

Više informacija

Stanari-suvlasnici zgrada

Otkupom stanova i drugih prostora u stambenim zgradama stanari su postali vlasnici stanova i zajedničkih dijelova zgrade, a s time su preuzeli i obavezu o održavanju zajedničkih dijelova zgrade.

Više informacija