Vlasnik/korisnik građevine dužan je održavati septičke i sabirne jame na način da su iste u ispravnom stanju i radu.

Temeljem Zakona o vodama od 1. siječnja 2014. godine javna odvodnja uključuje i crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, što znači da uslugu čišćenja septičkih i sabirnih jama na području Rijeke pruža KD Vodovod i kanalizacija.

Uslugu javne odvodnje čini djelatnost skupljanja otpadnih voda, usluga crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama te pročišćavanje otpadnih voda prikupljenih na oba načina.

Svi korisnici, neovisno o tome jesu li priključeni na sustav javne odvodnje ili nisu, plaćaju fiksni dio osnovne cijene pročišćavanja otpadnih voda, a korisnici čije nekretnine nisu priključene na sustav javne odvodnje plaćaju i čišćenje septičkih i sabirnih jama po izvršenoj usluzi.

Usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Rijeke obračunava se i naplaćuje po stvarno izvršenoj usluzi po cijeni od 95,00 kuna po metru kubnom crpljenog sadržaja.

Dokumenti