Europski tjedan kretanja odvija se svake godine od 16. do 22. rujna s ciljem podizanja svijesti javnosti o poboljšanju kvalitete života stanovnika europskih gradova, potrebi primjene akcija za smanjenje zagađenja u urbanim sredinama, promociji prava na zdravi život te edukaciji građana s ciljem poboljšanja kvalitete života u gradu.
Kampanja je započela 1998. godine, obilježavanjem Dana bez automobila, koji je 2002. godine prerastao u Europski tjedan kretanja. Te se godine kampanji se pridružio i Grad Rijeka.

Početno je bilo obilježavanje Dana bez automobila 22.09.1998. godine, u kojoj kampanji je sudjelovalo 35 gradova. Od 2002. kampanja je prerasla u Europski tjedan kretanja, kojoj se iste godine pridružio i Grad Rijeka.

Otad se u Gradu Rijeci svake godine u suradnji s brojim partnerima obilježava Europski tjedan kretanja, svake godine na drugu temu. Od 2002. godine do danas proveden je niz različitih aktivnosti, kao što su predavanja, popularizacija javnog gradskog prijevoza, sadnja drveća, monitoring automobila u kojima se vozi samo jedna osoba i dr., a svake se godine održava i Dan bez automobila, kada se za promet svih motornih vozila, osim vozila javnog gradskog prijevoza, zatvora uže gradsko središte.