Zbrinjavanje građevnog otpada iz kućanstva

Građani grada Rijeke građevni otpad iz svog kućanstva koji nastaje održavanjem i manjim popravcima, u količini ne većoj od 200 kilograma, mogu bez naknade zbrinuti u reciklažnim dvorištima Mihačeva draga i Pehlin kojima upravlja KD Čistoća d.o.o. Rijeka, maksimalno jednom u 6 mjeseci.

Reciklažno dvorište Pehlin, s radnim vremenom od 10 – 17 sati od ponedjeljka do petka, te od 8 – 13 sati subotom Kontakt telefon: +385 91 226 02 58

Reciklažno dvorište Mihačeva draga, s radnim vremenom od 8 – 20 sati od ponedjeljka do subote Kontakt telefon: +385 91 227 52 40

Sav građevni otpad iz kućanstva u količini većoj od navedene, kao i sav građevni otpad od pravnih subjekata moguće je zbrinuti u Građevinskom reciklažnom dvorištu na adresi Mihačeva draga 41, kojim upravlja tvrtka GRD d.o.o. Rijeka.
Sve informacije, uključujući uvjete rada i zbrinjavanja građevnog otpada dostupne su na web stranici  Građevinskog reciklažnog dvorišta, odnosno na telefon +385 51 29 88 22, faks +385 51 26 82 82, mobitel +385 91 22 98 833 kao i e-mail info@grd.hr.

Skip to content