Ministarstvo unutarnjih poslova

 • Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka
 • Sektor upravnih i inspekcijskih poslova
 • Rijeka, Žrtava fašizma 3
 • tel. +385 51 430 333

Hrvatske vode

 • Vodno gospodarstveni odjel
 • Rijeka, Đure Šporera 3
 • tel. +385 51 666 400

Ministarstvo zdravlja
Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo,
Služba županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške
Područna jedinica – Odjel za istru i Primorje

 • Rijeka, Riva 10
 • tel. +385 51 534 122

Ministarstvo zdravlja

 • Zagreb, Ksaver 200a (za zdravstvene djelatnosti)

Ministarstvo kulture
Konzervatorski odjel u Rijeci

 • Rijeka, Užarska 26
 • tel. +385 51 311 300

Državni hidrometerološki zavod

 • Zagreb, Grič 3 (za objekte u blizini meteoroloških postaja)

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

 • Dolac 14, Rijeka

Energo d.o.o.

 • Dolac 14, RIjeka

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektroprimorje Rijeka

 • Rijeka, V.C. Emina 2
 • tel. +385 51 204 111

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

 • Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb
 • tel. 01 7007 007
 • ili elektroničkim putem kroza aplikacije «e-uvjeti» i «e-smjernice» dostupne na stranici HAKOM-a.

Grad Rijeka
Odjel gradske uprave za komunalni sustav

 • Titov trg 3, Rijeka

Hrvatske ceste za građenje i upravljanje državnim cestama d.o.o. 
Podružnica za održavanje
Poslovna jedinica Rijeka

 • Rijeka, Nikole Tesle 9/IX

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.

 • Koturaška cesta 43, Zagreb

Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. 
Društvo za građenje i gospodarenje autocestom
Sektor održavanja

 • Širolina 4, Zagreb,

HŽ Infrastruktura d.o.o. 
Razvoj i investicijsko olaniranje
Služba za pregled tehničke dokumentacije
Komisija za pripremu, Grupa za pregled tehničke dokumentacije,

 • Zagreb, Mihanovićeva 12

Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji
Služba za gospodarstvo,

 • Rijeka, Riva 10

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Uprava za inspekcijske poslove
Sektor inspekcijskog nadzora
Područna jedinica Rijeka

 • Rijeka, Blaža Polića 2/I
 • tel. +385 51 325 760

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 

 • Zagreb, Prisavlje 14

Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom

 • Dolac 14, Rijeka

HOPS  Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

 • Maršala Tita 166, Opatija