Program koji provodi Agencija za pravni promet i posredovanje u nekretninama temeljem Zakona o društveno poticajnoj  stanogradnji.

Kreditiranje izgradnje i rekonstrukcije obiteljskih kuća te kupnje građevinskog materijala prema Programu društveno poticajne stanogradnje

Zakonom o društveno poticajnoj  stanogradnji (Narodne novine br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/1326/15, 57/18) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima u cilju zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unapređivanja graditeljstva.

Između ostalog, sukladno Zakonu omogućava se kreditiranje izgradnje obiteljskih kuća – Program ”B” i kreditiranje kupnje građevinskog materijala za izgradnju obiteljskih kuća – Program ”C” po uvjetima koji su povoljniji od tržišnih uvjeta.

Agencija za pravni promet i posredovanje u nekretninama (APN), u suradnji sa bankama osigurava povoljnije uvjete za izgradnju obiteljskih kuća putem Programa ”B” i ”C”, čiji su investitori građani.

Osnovni preduvjeti za kreditiranje izgradnje obiteljskih kuća putem Programa ”B” i kreditiranje kupnje građevinskog materijala za izgradnju obiteljskih kuća putem Programa ”C” su slijedeći:

  1. vlastito zemljište
  2. dozvola za gradnju
  3. kreditna sposobnost.

Postupak dobivanja financijskih sredstava započinje na način da zahtjev za realizaciju kredita, vlasnički list i rješenje o uvjetima građenja, zainteresirani dostavljaju u APN, nakon čega se odobrava uvjetna suglasnost i dostavlja poslovnoj banci po izboru Korisnika kredita. Banka izdaje Korisniku kredita kreditnu sposobnost temeljem koje se utvrđuje koji iznos kredita se može odobriti.

Korisnik kredita ugovara projektiranje, građenje i nadzor, a potpisane Ugovore dostavlja u APN, dok u slučaju zamjene nekretnine i kreditiranja kupnje građevinskog materijala dostavlja samo troškovnik radova.

Nakon što se sklope svi gore navedeni ugovori, Korisnik kredita potpisuje Ugovor o kreditu s bankom i Ugovor o kreditu s APN-om. Kredit se realizira nakon upisa založnog prava na zemljištu na kojem će se izgraditi građevina ili zamjenskoj nekretnini, a odobrena sredstva kredita isplaćuju se temeljem ispostavljenih situacija i računa.

Krediti iz Programa ”B i ”C” se korisniku odobravaju na rok od 30 godina + 1 godina počeka, realiziraju se bez jamaca i učešća, a prosječna kamatna stopa iznosi 4,2 %.
Iznos kredita iz Programa ”B” po m2 netto korisne površine iznosi 792,41 €, maksimalni iznos kredita koji se može odobriti je 142.277,21 €, a minimmalni 9.056,11€ (ovisno o broju članova obiteljskog domaćinstva).
Sve potrebne informacije zainteresirani građani mogu dobiti na telefon APN-a 01/6331-626 ili na mrežnim stranicama Agencije za poticanu stanogradnju.