Svakoj zgradi nakon izgradnje potrebno je u okviru naselja te ulice u kojoj je zgrada izgrađena odrediti pripadajući kućni broj.

Kućni broj se određuje u svrhu lociranja zgrade u prostoru, te evidentiranja zgrade u adresnom sustavu.

Vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, izdavanje rješenja za nove kućne brojeve, izdavanje uvjerenja o postojećim kućnim brojevima obavlja Državna geodetske uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Rijeka, na adresi Riva 10.