Projekte, koji će u bliskoj budućnosti izmijeniti lice grada i učiniti ga ljepšim mjestom za življenje, dijelimo na projekte:

RAZVOJNI PROJEKTI GRADA RIJEKE

PROJEKTI JAVNIH POVRŠINA

PROJEKTI GRAĐEVINA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE

PROJEKTI PROMETNIH GRAĐEVINA I PROMETNICA

ARHITEKTONSKE STUDIJE

EUROPSKI PROJEKTI

REALIZIRANI PROJEKTI