Detaljni plan uređenja dijela naselja Srdoči (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/01 i 26/08) donesen je 2001. godine a 2008. godine donesene su njegove prve Izmjene i dopune.

S predmetnim Planom graniče Detaljni plan uređenja stambenog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/09 i 51/13) , te Detaljni plan uređenja trgovačkog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08). Navedeni planovi doneseni su nakon donošenja Plana te u područjima na kojima s istim graniče sadrže novija prostorna rješenja te traže prostorna usklađenja s Planom. U tom smislu potrebno je provesti proceduru izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana.

  • 26. svibnja 2015.

Obavijest javnosti o početku izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči

  • 14. svibnja 2015.

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči 4/15

  • 14. svibnja 2015.

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke (Točka 12)

Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči