PPU Grada Rijeke Namjena Javna rasprava 2017.Prostorni plan uređenja grada Rijeke (SN PGŽ 31/03, 26/05 i 14/13) donijet je 2003. godine, a njegove prve izmjene i dopune u travnju 2013. godine.
Generalni urbanistički plan grada Rijeke (SN 07/07 i 14/13 i SNGR 8/14) donijet je 2007. godine, njegove prve izmjene i dopune u travnju 2013. godine, a druge izmjene i dopune u lipnju 2014. godine.
Navedene izmjene i dopune oba plana imale su karakter ciljanih izmjena i dopuna plana kojima su pojedina građevinska područja za izdvojene namjene ukinuta i pripojena građevinskom području naselja ili je provedena izmjena namjene pojedinih područja te uvjeti gradnje na istima.
Promjene koje se predlažu u ovim izmjenama i dopunama navedenih dokumenata također su pretežno vezane na izdvojena građevinska područja, te tematska usklađenja s donesenim planovima više razine i odredbama Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13).

3. travnja 2017.

28. veljače 2017.

21. veljače 2017.

19. siječnja 2017.

2. svibnja 2016.

28. travnja 2016.

27. svibnja 2015.

19. svibnja 2015.

14. svibnja 2015.