Operativni program Konkurentnost i kohezija

Grad Rijeka je kao središte Urbane aglomeracije Rijeka, u cilju provedbe ITU mehanizma, osnovao ITU posredničko tijelo – Direkciju za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Sporazumom o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., koji je potpisan između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i gradova središta urbanih područja dana 13. travnja 2017. godine, utvrđene su uloge Ministarstva kao Upravljačkog tijela i posredničkih tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PT). Pored delegiranih funkcija i s njima povezanih zadaća, Sporazumom su utvrđene i obveze ITU PT-a.

Kako je dio funkcija u sustavu time spušten na razinu gradova koji će obavljati poslove ITU PT-a, potpisivanjem ovog Sporazuma učinjen je prvi korak u decentralizaciji sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radnja mjesta“ u Republici Hrvatskoj.

Potpisivanjem Sporazuma, ITU PT je postao nositelj provedbe dijela postupka dodjele bespovratnih sredstava, u okviru specifičnih ciljeva 4c3 i 6e2 te specifičnih ciljeva 3a2, 6c1 i 7ii2 (u dijelu u kojem se ti specifični ciljevi provode kroz ITU mehanizam) Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2004.-2020., koji se odnosi na aktivnost ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga te rangiranje odabranih projektnih prijedloga nakon objave poziva za dostavu projektnih prijedloga za pojedine specifične ciljeve.

Između ostaloga, zadaća je ITU PT-a utvrditi i usuglasiti konačne liste intervencija koje će se provoditi na području Urbane aglomeracije Rijeka te pristupiti potpisivanju dodatka Sporazumu – ITU provedbenog plana.

Posrednička tijela integriranih teritorijalnih ulaganja koja obnašaju gradovi – središta urbanih područja u kojima se provode integrirana teritorijalna ulaganja – uvedena su temeljem sljedećih dokumenata:

  • Zakona o regionalnom razvoju („Narodne novine“ 147/14, 123/17) i
  • Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ broj 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 – ispravak)