A Fiume operano numerose istituzioni e associazioni che forniscono vari tipi di assistenza sociale ai cittadini.

U Rijeci djeluju ustanove i centri socijalne skrbi čiji su osnivači Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka ili Riječka nadbiskupija.

 

Skip to content