Grad Rijeka raspisao je javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2021. godini, a rok za podnošenje prijava je 1. ožujka 2021. godine, do 23 sata i 59 minuta.

Potpora se dodjeljuje za književno-umjetnički rad, a prijava se može podnijeti za dodjelu tromjesečne potpore za poticanje književnog stvaralaštva u iznosu od 15.000,00 kuna bruto ili polugodišnje potpore za poticanje književnog stvaralaštva u iznosu od 30.000,00 kuna bruto. Ukupni iznos svih potpora je 60.000 kuna.

Pravo podnošenja prijave na ovaj javni poziv imaju fizičke osobe koje djeluju na riječkoj književnoj sceni. Pristigle prijave ocjenjivat će Kulturno vijeće za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke prema kriterijima objavljenima u sklopu Javnog poziva.

U prijavama će se bodovati kvaliteta oglednog rukopisa, koncept djela, profesionalne reference autorice/autora, značaj programa za grad Rijeku i potpisan ugovor s nakladnikom pri čemu ugovor s nakladnikom nosi najmanje bodova, a najviše upravo kvaliteta oglednog rukopisa.

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu, podnositelj prijave može saznati upitom na e-mail: alen.kapidzic@rijeka.hr ili pozivom na telefonski broj 051 209 235 od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 16:00 sati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Grada Rijeke sredinom travnja 2021. godine.

Program se provodi od 2014. godine

Grad Rijeka ovu mjeru za poticanje književnog stvaralaštva provodi od 2014. godine te je do sada, u tu svrhu, raspisano 7 poziva. Tijekom sedam godina provođenja mjere, dodijeljene su 24 književne potpore ukupne vrijednosti 375.000 kuna.

Dodijeljene su 23 tromjesečne potpore i jedna polugodišnja. Iznosi pojedinih potpora su bili 15.000 kuna za tromjesečnu potporu i 30.000 kuna za polugodišnju. Ukupno je podneseno 130 prijava.

Zahvaljujući ovoj mjeri, napisana su 24 nova djela na riječkoj književnoj sceni od kojih je po 7 objavljeno u formi tiskanih knjiga i u elektroničkom formatu, a preostala djela su ili u fazi pronalaženja izdavača, u fazi dovršenja ili pak u fazi pripreme za objavljivanje u e-formatu.

Javne potrebe u kulturi

Grad Rijeka potiče razvoj književne scene u Rijeci i kroz programe Javnih potreba u kulturi pa je tako u protekle tri godine u tu svrhu uloženo ukupno 1.143.900 kuna.
Sufinancirano je tiskanje 16 knjiga, objavljivanje 7 časopisa i 18 elektroničkih knjiga. Održana su tri književna sajma, 7 književnih festivala, 6 edukativnih višemjesečnih programa za djecu i mlade i 15 književnih programa za širu publiku.

Posebnu stavku u Javnim potrebama čine i prijevodi djela spisateljica i pisaca koji djeluju na riječkoj književnoj sceni. Tijekom sedam godina provođenja mjere, prevedeno je 10 dijela riječkih spisateljica i pisaca na strane jezike i to na: engleski, ukrajinski, bugarski i talijanski jezik.

50 posto manja najamnina za knjižare i antikvarijate

Također, još 2012. godine Grad Rijeka donio je odluku prema kojoj knjižare i antikvarijati koji djeluju u prostorima u vlasništvu Grada plaćaju 50 posto manju zakupninu. Radi se o jedinstvenom primjeru u Hrvatskoj, a ova je odluka donesena na osnovu stava Grada Rijeke da knjige, stripovi, udžbenici, priručnici i sl. kao proizvodi ne spadaju u kategoriju luksuza, već u kategorije obrazovanja i podmirivanja kulturnih potreba građana i građanki.

Uz navedeno, Grad Rijeka putem svoje ustanove Muzej moderne i suvremene umjetnosti, provodi i Rezidencijalni program Kamov nazvan prema najpoznatijem riječkom književniku Janku Poliću Kamovu.

Naime, s ciljem nastavka ulaganja u programe kulture, uz posebno poticanje razvoja nezavisne riječke kulture, Grad Rijeka odlučio je prostore u središtu grada namijeniti za provođenje Rezidencijalnog programa Kamov kroz kojeg se suvremenim europskim i svjetskim umjetnicima osigurava uvjete za boravak, stvaranje i bolje upoznavanje umjetničkih, kulturoloških i društvenih prilika u Hrvatskoj, posebice u Rijeci. Stvaraoc u gostima koristi vrijeme boravka za svoj rad te se istodobno predstavlja riječkoj publici i upoznaje s umjetničkim i kulturnim životom Rijeke.

Nova knjižnica

Razvoju književne scene doprinijet će i nova gradska knjižnica koju Grad Rijeka gradi u nekadašnjem industrijskom kompleksu “Benčić”. U “Benčić” već u ožujku seli i Dječja knjižnica Stribor i to u Dječju kuću, prvu takvu kuću u Hrvatskoj. U kompleksu je već otvoren novi prostor Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te Muzeja grada Rijeke koji je pak smješten u obnovljenoj raskošnoj baroknoj palači.