Ova rubrika namijenjena je prvenstveno predstavnicima medija.

Ovdje se nalaze aktualni pozivi na press konferencije, priopćenja gradske uprave Grada Rijeke, pozivi na kolegije gradonačelnika i sl..

Na naslovnici portala www.rijeka.hr nalaze se najave kolegija Gradonačelnika i sjednica Gradskog vijeća pri čemu su uz točke dnevnog reda dostupni i cjeloviti materijali za preuzimanje u obliku PDF dokumenta.

Suradnice za odnose s medijima u Gradu Rijeci su:

Gordana Brkić Žagar

Iva Balen

Press objave