Obavijesti o izvođenju komunalnih radova, prekidima u snabdjevanju električnom energijom, vodom i  plinom te kontaktima dežurnih službi.

Srijeda, 22. ožujak 2017.

Sanacija kolnika u Mihanovićevoj ulici

Gradski prometni centar TD Rijeka promet obavještava javnost da će u četvrtak 23. ožujka 2017. godine Mihanovićeva ulica biti privremeno zatvorena za sav promet. Zatvaranje ulice započinje u 8:00. Predviđeno trajanje radova je jedan radni dan.

Više informacija

Ponedjeljak, 13. veljača 2017.

Kreće izgradnja spojne prometnice Ive Lole Ribara u vrhu naselja Škurinje s cestom Drenovski put

Na području MO Drenova u Rijeci u drugoj polovici veljače 2017. godine započeti će radovi na građevini; Produženje GU XIV i spoj sa OU XXI (spoj ceste A) na lokaciji Bok Drenova. Predmetni spoj će u naravi predstavljati raskrižje koje obuhvaća spoj postojeće prometnice Ive Lole Ribara u vrhu naselja Škurinje (oznaka po GUP-u GU XII) sa cestom Drenovski put koja dolazi iz naselja Kozala (oznaka po GUP-u GU XIV) i vodi dalje prema Drenovi (oznaka po GUP-u OU XXI).

Više informacija