Gradsko vijeće i ustroj Grada

Poslovni prostori

Stanovanje i komunalni red

Naknade i porezi

Kultura

Prostorno uređenje i gradnja

Poduzetništvo

Socijalna skrb

Odgoj i obrazovanje

  • Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke
  • Plan mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke broj 14/23)
  • Odluka o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/0840/09 i 29/10)
  • Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/16 i 14/23)
  • Odluka o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/23)
  • Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/23)
  • Odluka o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/18 i 19/19)
  • Odluka o dodjeli nagrade Grada Rijeke “AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 21/195/22 i 8/23)

Civilno društvo

Naknade za članstvo u vijećima