Izgradnja Zagrebačkog pristaništa i kontejnerskog terminala Brajdica u riječkom bazenu, izgradnja Ro-Ro terminala i terminala za žitarice u Bakru te kontejnerskog terminala, gospodarske i logističke zone u Omišlju.

Značaj projekta
Luka Rijeka ima izuzetan geoprometni položaj. Dubina gaza veća od 16 m omogućuje prihvat najvećih brodova. Gradnjom novih pristaništa dubina gaza povećat će se na 20 m.

luka-rijeka

Luka Rijeka ima izuzetan geoprometni položaj

Vrsta projekta: Prometna infrastruktura
Nositelj projekta: Lučka uprava Rijeka

Lokacija:
Lučki bazen Omišalj – Otok Krk, Bazen Bakar, Bazen Rijeka – Zagrebačko pristanište

Vlasništvo: Pomorsko dobro pod koncesijom

Procijenjena vrijednost projekta:  754.000.000 EUR

Projekt podrazumijeva izgradnju:

Br. Opis Površina (ha) mil. EUR
1. Bazen Rijeka 36 253
Brajdica 2 14 47
Zagrebačko pristanište 1 15 128
Zagrebačka pristanište 2 7 77
2. Bazen Bakar 12 65
Ro-Ro terminal 7 29
Terminal za žitarice (soja) 5 36
3. Luka Omišalj-Otok Krk 174 436
Kontejnerski terminal 71 317
Gospodarska zona 65 74
Logistička zona I 38 44


Bazen Bakar:

U bazenu Bakar planirana je izgradnja Ro-Ro terminala za prihvat brodova dužine do 200 m s lučkim kapacitetom za najmanje 200 teretnih cestovnih vozila istovremeno.
Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište u riječkom bazenu kapaciteta je 700.000 TEU (podrazumijeva dogradnju 400 m + 280 m operativne obale). Planirani kontejnerski terminal Krk imat će kapacitet 3.000.000 TEU.

Model realizacije: Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Izgradnja terminala:
400 m Zagrebačkog pristaništa izgrađeno je sredstvima Svjetske banke putem Lučke uprave Rijeka. Izgradnja Kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu predstavlja zajedničku investiciju Lučke uprave Rijeka i budućeg koncesionara odabranog putem javnog natječaja.

Za pripremu natječaja angažirani su konzultanti RMG Consult BV, Roterdam.

Pripremljena dokumentacija
Studijska dokumentacija:

  • Prostorno i prometno-integralna studija Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 2011.,
  • Studija utjecaja na okoliš – Mjere pomorske sigurnosti na kontejnerskom terminalu na Zagrebačkom pristaništu.

Projektna dokumentacija:

  • Idejni i glavni projekt za Zagrebačko pristanište 1.

Ugovor za projektiranje i izgradnju prve faze Zagrebačkog pristaništa s talijanskim konzorcijem tvrtki Grandi Lavori Fincosit, Nuova Co.Ed.Mar, Maltauro potpisan je u travnju 2012. Financiranje je osigurano zajmom Svjetske banke i državnim proračunom. Investicija prve faze izgradnje iznosi 88 milijuna eura, dok je ukupna investicija, uključivo opremanje terminala, procijenjena na  300 milijuna eura.

Izvedba radova započela je u kolovozu 2014. Kontejnerski terminal na Zagrebačkom pristaništu, koji će u konačnici zauzimati površinu od približno 22 hektara, zamišljen je kao pristanište dužine 680 m s prosječnom širinom terminala od 300 m. Planirana dubina mora uz pristanište je minimalno 20 m. Terminal se gradi u dvije faze. Prva faza koja je dovršena obuhvaća pristanište dužine od 400 m. Druga faza predviđa produženje Terminala do ukupne dužine pristaništa od 680 m čime bi se ostvario kapacitet od 500 000 TEU godišnje.

Paralelno s izgradnjom Terminala gradi se spojna ceste D 403 kao a provest će se i rekonstrukcija ranžirnog kolodvora za potrebe ukrcaja i iskrcaja kontejnera na periferiji Terminala.

Kontakt osobe:
Denis Vukorepa
Ravnatelj
Lučka uprava Rijeka
Riva 1,
51000 Rijeka
Telefon: 051 351 117
E-mail: rijeka.gateway@portauthority.hr
Web: www.portauthority.hr