Na području Grada Rijeke osnovana su 34 mjesna odbora:
Banderovo, Belveder, Brajda-Dolac, Brašćine-Pulac, Bulevard, Centar-Sušak, Draga, Drenova, Gornja Vežica, Gornji Zamet, Grad Trsat, Grbci, Kantrida, Kozala, Krimeja, Luka, Mlaka, Orehovica, Pašac, Pećine, Pehlin, Podmurvice, Podvežica, Potok, Srdoči, Sveti Kuzam, Sveti Nikola, Svilno, Školjić-Stari grad, Škurinje, Škurinjska Draga, Turnić, Vojak i Zamet.

Što je mjesni odbor?

Mjesni odbor je oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihovog svakodnevnog i neposrednog interesa za život i rad.

Mjesni odbori imaju svoje područje s utvrđenim granicama, pripadajućim ulicama i kućnim brojevima i sjedište. Mjesni odbor je pravna osoba.

Mjesni odbor čine svi građani koji imaju prebivalište na tom području.

Punoljetni građani s područja mjesnog odbora biraju svoje predstavnike u vijeće mjesnog odbora na vrijeme od četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora utvrđuje probleme i potrebe građana na svom području i prioritete njihovog rješavanja. Rješava ih uz pomoć radnih tijela odbora, uz pomoć udruga, komunalnih društava, nadležnih odjela gradske uprave, drugih  pravnih subjekata i građana.

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program, plan aktivnosti i financijski plan.

Godišnjim programom vijeće utvrđuje potrebe i probleme svojih građana te mjere i zadatke za njihovu realizaciju. Planom se utvrđuju zadaci, rokovi i nosioci realizacije planiranih zadataka te izvori financiranja.

Financijskim planom utvrđuju se prihodi i rashodi te dinamika trošenja sredstava.

Želite li konkretnije saznati čime se bavi Vaš mjesni odbor pogledajte njegov program i plan i pratite njegove aktualne događaje na WEB stranicama ili zatražite informacije u sjedištu vašeg mjesnog odbora.

Što mogu rješavati građani putem mjesnog odbora?

Putem vijeća mjesnih odbora građani mogu:

  • pokretati inicijative za uređenje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture (izgradnja nogostupa, asfaltiranje putova, uređenje neuređenih površina, izgradnja dječjih igrališta, postavi klupa, proširenje javne rasvjete, prometne signalizacije, saniranje divljih deponija, odvodnju oborinskih voda i sl.) u okviru pripadajućih sredstava komunalne naknade.
  • pokretati i utjecati na problematiku rješavanja komunalnog nereda u svom okruženju (olupine vozila, divlji deponiji, uzurpacija gradskog zemljišta, bespravna izgradnja zagađenje okoliša itd.)
  • pokretati i utjecati na saniranje oštećenih komunalnih objekata (oštećenja zidova i odroni, oštećenja ograda, branika, stupića, prometnih znakova, nogostupa, kolnika, klupa, dječjih sprava, autobusnih čekaonica, javne rasvjete, dječjih igrališta i sl.).
  • tražiti pomoć i posredovanje vijeća mjesnog odbora  u slučaju otežanog odvoza smeća, potrebi povećanja kontejnera za glomazno smeće i sl.
  • inicirati potrebu o određenim sadržajima iz područja kulture (organizirati izložbe slikara, starih fotografija, kiparskih djela, likovne radionice, pjesničke i glazbene večeri i predstave).
  • inicirati potrebu o određenim sadržajima iz područja brige o djeci (dječje igraonice, lutkarske predstave, priredbe uz darivanje djece u povodu Djeda Božićnjaka ili Svetog Nikole, sportske aktivnosti za djecu i sl.)
  • inicirati akcije čišćenja i uređenja okoliša, te akcije natjecanja za najljepše uređen balkon, prozor, okućnicu, ulicu, eko vrt i sl.
  • predlagati određena predavanja i.sl.

Smatrate li da nisu u aktivnosti vijeća tretirani problemi i pitanja koja Vas muče ili imate ideju kako u nečemu pomoći, kako nešto unaprijediti, pokrenite inicijativu prema vijeću mjesnog odbora dopisom ili putem referenta za mjesnu samoupravu – tajnika u sjedištu mjesnog odbora.

Tko je i zašto osnovao mjesne odbore?

Mjesne odbore je osnovalo Gradsko vijeće Grada Rijeke kao oblik mjesne samouprave za koji je ocijenilo da daje najveću mogućnost neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o uvjetima njihovog svakodnevnog života.

Postojao je interes dijela građana da na organiziran način s legalnim predstavnicima pokreću i rješavaju potrebe i probleme  svojih građana u poboljšanju uvjeta življenja na  području svog mjesnog odbora, kao i interes Grada da se putem mjesnih odbora kvalitetnije i realnije sagledavaju problemi i potrebe te utvrde prioriteti njihovog rješavanja.

U načinu rješavanja tih problema i potreba želi se uspostaviti suodgovoran i partnerski odnos Grada i građana.

Tko i kako financira mjesne odbore?

Rad mjesnih odbora financira se iz proračuna Grada Rijeke temeljem zakona, Statuta i Odluke o financiranju mjesne samouprave. U financiranju pojedinih programskih aktivnosti mjesnih odbora osim gradskog proračuna izvori prihoda mogu  biti i sponzorstva i donacije od pravnih i fizičkih osoba.

Kojem mjesnom odboru pripadam?

Ukoliko niste sigurni kojem mjesnom odboru pripadate, nazovite tajnika/tajnicu  bilo kojeg mjesnog odbora i dobit ćete potrebnu informaciju.

Mogu li se i ja uključiti u rad mjesnog odbora iako nisam izabran(a) u Vijeće niti bih se želio(la) kandidirati u vijeće?

Svakako. U mnogim mjesnim odborima osnovani su različiti pododbori (za komunalna pitanja, za brigu o djeci, kulturu, sport, brigu o starijim osobama i sl.) unutar kojih volonterski rade brojni građani i koji su do sada realizirali brojne vrijedne akcije i projekte. Ukoliko se želite uključiti u rad svog mjesnog odbora, javite se tajniku ili predsjedniku vijeća gdje ćete dobiti detaljnije informacije i, vjerujemo, biti primljeni s dobrodošlicom.

Mogu li u svom mjesnom odboru dobiti i druge informacije, a ne samo vezne uz rad vijeća?

Da. Sjedišta mjesnih odbora opremljena su kompjutorima s internet pristupom na WEB stranice Grada Rijeke te tamo osobno ili putem tajnika možete dobiti brojne vrijedne i potrebne informacije o radu gradske uprave, komunalnih poduzeća i drugih javnih ustanova i institucija, a naši će Vam djelatnici rado pomoći u dobivanju potrebnih informacija i podataka.