Ovdje možete pogledati zbirna izvješća o radu Vijeća mjesnih odbora po godinama, godišnja izvješća realizacije komunalnih prioriteta mjesnih odbora, kao i plan rashoda za programe rada i komunalne prioritete Vijeća mjesnih odbora u tekućoj godini.

Plan rashoda za programe rada Vijeća mjesnih odbora

Plan rashoda za komunalne prioritete Vijeća mjesnih odbora

Zbirna izvješća o radu Vijeća mjesnih odbora

Izvješća o realizaciji komunalnih prioriteta mjesnih odbora