Upravljanje ljudskim potencijalima, radno pravni odnosi radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma Tić Rijeka, poslovi pisarnice, zaštite na radu i zaštite od požara, razvoj i upravljanje računalnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, priprema i provođenje postupaka javne nabave.

Kontakt informacije odjela

Marijan Vundać

Grad Rijeka sve postupke jednostavne nabave provodi putem aplikacije Ensolva

Grad Rijeka je, s ciljem poboljšanja efikasnosti, podizanja transparentnosti nabave te poticanja tržišnog natjecanja, a osobito u radi poticanja sudjelovanja malog i srednjeg poduzetništva na tržištu javne nabave, digitalizirao proces jednostavne nabave putem aplikacije Ensolva – specijaliziranog rješenja za provedbu postupaka jednostavne nabave.
Pozivaju se svi gospodarski subjekti zainteresirani za sudjelovanje u budućim postupcima jednostavne nabave da se registriraju na Portal dobavljača putem poveznice: https://portal.ensolva.com/user/register.

Aktivni postupci javne nabave:

Natječaji

20.05.2024. u 00:00

Postavljanje senzora buke na postojeće stupove javne rasvjete uz obodno područje Terminala Brajdica

U novom Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljena je Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti: Postavljanje senzora buke na postojeće stupove javne rasvjete uz obodno područje Terminala Brajdica, evidencijski broj nabave: 02-04-32/2024.
Rok za podnošenje ponuda je 11.06.2024. do 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 11.06.2024. u 10:00