Grad Rijeka poziva sve gospodarske subjekte zainteresirane za sudjelovanje u budućim postupcima jednostavne nabave da se registriraju na Portal dobavljača putem poveznice: https://portal.ensolva.com/user/register.

Grad Rijeka je, s ciljem poboljšanja efikasnosti, podizanja transparentnosti nabave te poticanja tržišnog natjecanja, a osobito u radi poticanja sudjelovanja malog i srednjeg poduzetništva na tržištu javne nabave, digitalizirao proces jednostavne nabave putem aplikacije Ensolva – specijaliziranog rješenja za provedbu postupaka jednostavne nabave.

Ensolva omogućuje gospodarskim subjektima vremenski neograničenu i u potpunosti besplatnu registraciju u sustav, pristup svim objavljenim dokumentima u postupcima jednostavne nabave Grada Rijeke te predaju elektroničkih ponuda. Ensolva također štiti integritet i tajnost ponuda sve do trenutka isteka roka za dostavu ponuda.

Ensolva elektroničkim putem obavještava zainteresirane gospodarske subjekte o svakoj promjeni koju će Grad Rijeka izvršiti u konkretnom postupku nabave za koji su iskazali svoj interes (bilo preuzimanjem dokumentacije, bilo predajom ponude). Na taj način osigurava se potpuna transparentnost u postupcima jednostavne nabave Grada Rijeke, kao i jednaki tretman svih zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Grad Rijeka može sustav koristiti i za provođenje istraživanja tržišta dostavom javnog poziva za dostavu neobvezujućih informativnih ponuda svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Sukladno navedenome, pozivaju se svi gospodarski subjekti zainteresirani za sudjelovanje u budućim postupcima jednostavne nabave da se registriraju na Portal dobavljača putem sljedeće poveznice: https://portal.ensolva.com/user/register

Upute za registraciju, e-mail adresa i broj telefona za podršku u korištenju aplikacije nalaze se u podnožju navedene web stranice.

Registrirani korisnici mogu pristupiti Portalu dobavljača putem sljedeće poveznice: https://portal.ensolva.com/user/login