Na 57. gradonačelnikovom kolegiju donesen je Plan nabave Grada Rijeke za 2024. godinu.

Plan nabave je obvezan planski akt za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su ga dužne izraditi i usvojiti za nadolazeću proračunsku godinu.

Plan nabave Grada Rijeke za 2024. godinu čine objedinjeni planovi nabava svih upravnih odjela koji prijedlogom plana predlažu sve nabave koje je potrebno provesti tijekom godine. Ukupna procijenjena vrijednost nabave Grada Rijeke za 2024. godinu (iznos nabave bez PDV-a) iznosi 12.083.559,00 eura, odnosno ukupna planirana vrijednost nabave (iznos nabave sa PDV-om) iznosi 14.902.779,88 eura.

Planom nabave Grada Rijeke za 2024. godinu za nabavu roba, radova i usluga planira se provedba otvorenih postupaka nabave velike vrijednosti, nabava male vrijednosti putem otvorenih postupaka i pregovaračkih postupaka bez prethodne objave, te provedba postupaka jednostavne nabave.

Usvojeni su i zaključci koji se tiče korištenja gradskih poslovnih prostora te izgradnje komunalne infrastrukture.