Petak, 8. siječanj 2021.

Javna priznanja Grada Rijeke

Odbor za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Rijeke objavio je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2021. godini. Prijedlozi se mogu dostavljati do petka, 5. veljače 2021. godine.

Više informacija