Petak, 28. rujan 2012.

Sve aktivnosti usmjeriti na promicanje riječkog prometnog pravca i riječkog gospodarstva u cjelini

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel najavio je da bi koordinacijsko tijelo projekta Rijeka Gateway čiji je ustroj još 2003.g. zahtijevala Svjetska banka kako bi ono koordiniralo implementaciju tog projekta, s novim čelnim ljudima Luke i Lučke uprave i predstavnicima tvrtki koje su uključene u različite poslove vezane za aktivnosti Riječkog prometnog pravca, trebalo jednim dijelom biti angažirano na promicanju konkurentnosti riječke luke i riječkog gospodarstva u cjelini.

Više informacija

Četvrtak, 27. rujan 2012.

Aktualni sat 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke

Dušan Sekulić (PGS) postavio je pitanje privatizacije i budućnosti brodogradilišta 3. maj, naglašujući da se iz tiska doznaje da je knjiga narudžbi prazna, a da se započeti poslovi završavaju s manjim brojem radnika. Gradonačelnik Obersnel je kazao da on nije osoba koja bi trebala odgovarati na ovo pitanje. No koliko je njemu poznato 3. maj…

Više informacija

Četvrtak, 27. rujan 2012.

Gradsko vijeće prihvatilo polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna

Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je gradonačelnikovo izvješće o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2012. g., kao i polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke. Prihvaćena je Informacija o aktivnostima na odlagalištu komunalnog otpada Viševac i ŽCGO Marišćina. Također, Vijeće je za novog ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti imenovalo Slavena Tolja, a za ravnateljicu Gradske knjižnice Rijeka Goranu Tuškan Mihočić, koja je taj posao i do sada obavljala.

Više informacija