Četvrtak, 26. ožujak 2015.

Gradnja vodovodnog ogranka Bogomira Ćikovića Marčeva

U ponedjeljak, 30. ožujka 2015. godine, započinju radovi na izgradnji 470 metara dugog vodovodnog ogranka s reducir stanicom u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva, na području MO Gornji Zamet. Izvođenje radova započet će na križanju ove ulice s ulicama Tići i Vladivoja i Milivoja Lenca te se nastaviti cijelom dužinom Ulice Bogomira Ćikovića Marčeva, do križanja s Ulicom Zametkog korena, u kojoj će biti izvedeno posljednjih tridesetak metara vodovoda i to u smjeru novih POS-ovih stanova na Hostovom bregu.

Više informacija

Utorak, 24. ožujak 2015.

Kontinuirana potpora Grada Rijeke Gorskoj službi spašavanja

S ciljem omogućavanja veće sigurnosti građana, Grad Rijeka će i u 2015. godini osigurati 200 tisuća kuna za rad riječke stanice Hrvatske gorske službe spašavanja te 20 tisuća kuna za rad riječkog ogranka Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa. Grad Rijeka također je dao i podršku izgradnji nove baze GSS sa helidromom na Rujevici, a prema najavama iznesenim na gradonačelnikovom kolegiju, sletilište za helikoptere moglo bi biti uređeno ove godine.

Više informacija

Petak, 13. ožujak 2015.

Rekonstrukcija kanalizacijske crpne stanice na području Kostabele

Rijeka promet obavještava građane da u ponedjeljak, 16. ožujka počinju radovi na rekonstrukciji postojeće kanalizacijske crpne stanice na području Kostabele. Promet će se tijekom izvođenja radova odvijati nesmetano, bez zatvaranja prometnice koja spaja Kantridu i Opatiju i obrnuto. Završetak radova predviđen je sredinom lipnja ove godine.

Više informacija

Četvrtak, 12. ožujak 2015.

Participiranje u troškovima ukopa na području općine Čavle

Grad Rijeka participira u troškovima ukopa na grobljima na području Općine Čavle, onih mještana Pašca, koji su na području tih naselja imali prebivalište prije osnivanja Općine Čavle tj. 18. travnja 1993. godine. Više o načinu podnošenja zahtjeva za isplatu participacije u troškovima ukopa.

Više informacija