Utorak, 28. veljača 2006.

Izmjenama Statuta proširen samoupravni djelokrug Grada Rijeke

Gradsko vijeće Grada Rijeke prihvatilo je prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu, kojima se planirani iznos proračuna povećava za 4.375.550,00 kuna, odnosno za 0,5% te sada iznosi 841.544.163,00 kune. Izmjene su većinom tehničke naravi, a njima je sukladno proračunskim propisima, Raspoređen i ostvareni višak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu. Usvojene su i izmjene Statuta Grada Rijeke kojima je proširen samoupravni djelokrug rada.

Više informacija

Srijeda, 22. veljača 2006.

Usvojen Generalni urbanistički plan grada Rijeke

Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je novi Generalni urbanistički plan grada Rijeke, koji uz Prostorni plan donesen 2003. godine predstavlja ključni dokument za razvoj Rijeke u narednih 20 godina. Generalnim urbanističkim planom predviđen je niz projekata koji će promijeniti lice grada, kao što su izgradnja zone Delte s Porto Barošem, Sveučilišni kampus, sekundarno gradsko središte na Rujevici, razvoj zone Preluka i bivše Tvornice Torpedo

Više informacija