Četvrtak, 14. srpanj 2005.

Upotpunjen sastav Gradskog vijeća Grada Rijeke

Gradsko vijeće Grada Rijeke svoju je treću sjednicu odradilo u punom sastavu nakon što su na mjesto Darka Crnkovića, Šime Jagičića, Romane Jerković, Đanija Poropata i Lucijana Sušnja koji su preuzeli dužnosti članova Poglavarstva, svečanom prisegom za članove Gradskog vijeća imenovani njihovi zamjenici; Čedomir Salević, Ivan Lenac, Ana Komparić Devčić, Mate Tomljanović i Milivoj Brozina.

Više informacija