Srijeda, 30. rujan 2015.

Zahvaljujući jamstvu Vlade u iznosu 400 milijuna počinje izgradnja nove bolnice

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel svoju je redovnu konferenciju za medije iskoristio kako bi naglasio važnost odluke Vlade RH o davanju jamstva riječkom KBC-u u iznosu 400 milijuna kuna za izgradnju nove bolnice. Najavio je promociju novih autobusa Autotroleja te izložbu o doprinosu Riječana Domovinskom ratu, koja će, povodom Dana neovisnosti biti postavljena na Korzu.

Više informacija

Utorak, 29. rujan 2015.

Još 6 pomoćnika u nastavi za riječke osnovnoškolce – prvašiće

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je na svom redovnom kolegiju Izvješće o realizaciji projekata u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva u 2014. godini te podržao realizaciju čitavog niza programa vezanih uz dobrobit djece, od kojih valja izdvojiti uključivanje još 6 pomoćnika u nastavi za riječke prvoškolce. Također, na kolegiju je za dvije godine produžena postojeća Lista prioriteta za davanje stanova u najam.

Više informacija

Petak, 25. rujan 2015.

Izgradnja stambenih ulica prve faze na Martinkovcu

Na području Martinkovca u Rijeci dana 28.09.2015. godine započinju građevinski radovi na izgradnji 1. faze stambenih ulica koje prema Detaljnom planu uređenja stambenog područja Martinkovac imaju oznaku OU8a-faza 1 i 2, OU9, OUVIa-faza 1 i PP10-faza 1. Navedene stambene ulice omogućiti će kolni pristup prema budućim višestambenim zgradama POS-a.

Više informacija

Četvrtak, 24. rujan 2015.

Aktualni sat 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke

Grad Rijeka – Portal Grada Rijeke Miletić (RI) je kazao kako je još u lipnju 2014. postavio pitanje o sigurnosti objekata Hartere Pitao je zašto se kulturne manifestacije održavaju u ruševnim objektima Hartere. Gradonačelnik je tada rekao da ti objekti nisu ruševni, a prije neki dan desilo se da su sa stropa pali betonski blokovi….

Više informacija

Četvrtak, 24. rujan 2015.

Prihvaćena Izvješća o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava za 2014. godinu

Gradsko vijeće Grada Rijeke, nakon dugotrajne rasprave većinom je glasova prihvatilo Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna i Izvješće o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava za 2014. godinu. Najviše primjedbi vijećnici su dali na izvješće o poslovanju Energa, dok je, kada je riječ o Polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna, glava tema bio brod Galeb.

Više informacija

Petak, 18. rujan 2015.

Održana druga radionica za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u prosincu će raspisati natječaj za izbor četiri grada koji će do 2020. godine moći koristiti EU-sredstva putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). Kriterij odabira vezani su uz pripremljenost Strategije urbanih područja i baze projekata/programa te Strateške procjene utjecaja na okoliš. Stoga je danas u Gradu Rijeci održana druga radionica za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka koja razmatra Nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2015.- 2020.

Više informacija

Ponedjeljak, 14. rujan 2015.

Održana eko akcija na Grbcima

Vijeće MO Grbci je u suradnji s članovima lokalnog boćarskog i nogometnog kluba te građanima Grbaca održalo ekološku akciju u subotu 12. rujna od 9 do 13 sati. U akciji je učestvovalo 21 volonter te 4 djelatnika “Čistoće”.

Više informacija