Maksimalni broj korisnika koji istovremeno mogu koristiti besplatni bežični pristup Internetu je 5400. Jačina signala na području pokrivenosti je do 50 dB, što ovu mrežu, po jačini signala i s obzirom na veličinu područja pokrivenosti, čini najkvalitetnijom Wi-Fi zonom u Hrvatskoj. Brzina bežičnog pristupa Internetu je do 200 Mbit/s sinhrono.

Sustav besplatnog bežičnog pristupa Internetu za korisnike prijenosnih računala, tableta i Smartphone-a na području grada Rijeke izradio je Grad Rijeka u suradnji s tvrtkom Krk sistemi d.o.o.

Ograničenja koja su postavljena na sustav su:

  • onemogućeno korištenje P2P programa,
  • onemogućen pristup internetskim stranicama koje se općenito smatraju nepoželjnima i neafirmativnima,
  • veličina datoteke dozvoljena za transfer preko HTTP-a ograničena je na 10 MB,
  • onemogućeno korištenje FTP-a,
  • onemogućeno korištenje VPN-a,  
  • ukupna veličina e-maila ograničena je na 3 MB.

Zbog tehničkih poteškoća usluga je trenutno nedostupna na Putničkom pomorskom terminalu. 

Signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu pokriveno je gradsko središte, dio Trsata, Bazeni Kantrida, Centar Zamet, Atletska dvorana Kantrida, Art-kino Croatia te Astronomski centar Rijeka, a od rujna 2013. potporom Ministarstva turizma i Trg kralja Tomislava (Željeznički kolodvor Rijeka), kao i dio Starog grada (Pul Vele Crikve, dio Pavlinskog trga i dio Užarske ulice). Od srpnja 2014., također potporom Ministarstva turizma i Trg Jurja Klovića – Arheološki park te Titov trg. Od studenog 2016. usluga besplatnog bežičnog pristupa Internetu Grada Rijeke dostupna je i na Kampusu putem 30 pristupnih točaka Sveučilišta u Rijeci, kao dodana usluga postojećoj eduroam mreži, i to na Akademiji primijenjenih umjetnosti, Filozofskom i Učiteljskom fakultetu, Građevinskom fakultetu, Sveučilišnim odjelima i Studentskom centru. Od srpnja 2018. područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu Grada Rijeke prošireno je i na Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Mali salon i Hrvatski kulturni dom na Sušaku.

U okviru inicijative WiFi4EU – Besplatan Wi-Fi za građane Europe 2019. godine područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu prošireno je na Trg sv. Barbare, Trg šišmiš, Trg Riječke rezolucije, Kružnu ulicu i Maticu umirovljenika Rijeka, Krešimirovu ulicu (Art-kino Croatia, Muzej moderne i suvremene umjetnosti), te na javnu površinu budućeg Art-kvarta, sve financirano vaučerom Europske komisije.

Područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu Grada Rijeke može se vidjeti na Geoportalu Grada Rijeke (Legenda – Prostorne jedinice i zone – WiFi područje pokrivenosti).

 

Područje pokrivenosti u gradskom središtu čini “krug” Jadranski trg – Korzo – Koblerov trg – Trg Jurja Klovića  – Ulica Ignacija Henckea – Riva – Splitska ulica – Jadranski trg – Žabica i Ulica Ante Starčevića, a signalom je pokriven i dio Riječkog lukobrana oko Putničkog terminala te Kazališni trg (HNK Ivana pl. Zajca) i Muzejski trg (Muzej grada Rijeke).

 

Područje pokrivenosti besplatnog bežičnog Interneta na Trsatu obuhvaća područje od Trsatske gradine preko Svetišta Majke Božje Trsatske do Dvorane mladosti).

 

Od travnja 2015. eduroam usluga dostupna je unutar područja pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu Grada Rijeke.


Ukupan broj pristupnih točaka je 135, od čega se 52 nalazi na 22 lokacije u centru grada, njih 14 na tri lokacije na Trsatu, na Bazenima Kantrida je 10 pristupnih točaka, na Centru Zamet 5, na Atletskoj dvorani Kantrida 2, u Art-kinu Croatia 4, Muzeju moderne i suvremene umjetnosti 11, Hrvatskom kulturnom domu 6, 3 u Astronomskom centru Rijeka, 2 u Matici umirovljenika Rijeka, 3 na Trgu kralja Tomislava te 23 u sklopu Dječje bolnica Kantrida.

U projektu se koristi Wi-Fi (Wireless Fidelity) tehnologija, odnosno bežična računalna mreža zasnovana na IEEE 802.11 specifikacijama koji opisuju skupinu standarda bežične komunikacije razvijenih od strane radne grupe 11. međunarodnog tijela IEEE 802. Wi-Fi je brand Wi-Fi Alianse koja propisuje standarde i izdaje certifikate za sve Wi-Fi uređaje.

Sve što je potrebno da bi se pristupilo Internetu putem Wi-Fi tehnologije je kartica koja je danas sastavni dio svakog prijenosnog računala, tableta i pametnog telefona, što predstavlja najjednostavniju vrstu bežičnog spajanja.