Obavijesti

Ponedjeljak, 15. travanj 2019.

Poziv za uvid u idejni projekt za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje „grad“ – podsustav željeznički kolodvor

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje „grad“ – podsustav željeznički kolodvor, poziva stranke u postupku da 26. travnja 2019. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Ponedjeljak, 1. travanj 2019.

Poziv građanima grada Rijeke, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada i udrugama građana

Grad Rijeka – Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za mjesnu samoupravu obavještava građane, ovlaštene predstavnike suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i udruge građana da se u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu te u sjedištima mjesnih odbora od 1. travnja do 19. travnja 2019. godine zaprimaju prijedlozi za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (Male komunalne akcije) za 2020. godinu.

Petak, 15. ožujak 2019.

Prijava poreza za 2019. godinu

Grad Rijeka poziva pravne i fizičke osobe da do 31. ožujka 2019. dostave Prijave poreza za 2019. godinu