Obavijesti

Četvrtak, 16. ožujak 2017.

Prezentacija Europske poduzetničke mreže

STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci organizira prezentaciju Enterprise Europe Network – EEN (Europske poduzetničke mreže) koja će se održati dana 24.ožujka 2017. godine u 10 sati.

Srijeda, 1. veljača 2017.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva

Grad Rijeka raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva. Prijave se mogu podnijeti za dodjelu tromjesečne ili polugodišnje potpore književnom stvaralaštvu. Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju fizičke osobe koje djeluju na riječkoj književnoj sceni. Prijave će procijeniti Kulturno vijeće Grada Rijeke za nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave na web stranicama Grada Rijeke.

Srijeda, 25. siječanj 2017.

Javni poziv za uključivanje u izradu Programa za mlade Grada Rijeke

U želji da uključi sve relevantne dionike koji se bave mladima na području grada Rijeke u radne skupine, Grad Rijeka raspisuje Javni poziv na aktivno uključivanje u izradu Programa za mlade Grada Rijeke. Na poziv se mogu javiti fizičke i pravne osobe koje se bave područjem mladih popunjavanjem Pristupnice. Poziv je otvoren do 12. veljače 2017. godine.