Obavijesti

Četvrtak, 19. travanj 2018.

Poziv u glavni projekt za KB 10(20) kV za TS 10(20)/0,4 kV

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja građevinske dozvole za KB 10(20) kV za TS 10(20)/0,4 kV, poziva stranke u postupku da 25.travnja 2018. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Utorak, 3. travanj 2018.

Poziv građanima grada Rijeke, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada i udrugama građana

Grad Rijeka – Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za mjesnu samoupravu obavještava građane, ovlaštene predstavnike suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i udruge građana da se u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu te u sjedištima mjesnih odbora od 3. travnja do 23. travnja 2018. godine zaprimaju prijedlozi za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (Male komunalne akcije) za 2019. godinu.