Obavijesti

Četvrtak, 19. travanj 2018.

Poziv u glavni projekt za KB 10(20) kV za TS 10(20)/0,4 kV

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja građevinske dozvole za KB 10(20) kV za TS 10(20)/0,4 kV, poziva stranke u postupku da 25.travnja 2018. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Utorak, 3. travanj 2018.

Poziv građanima grada Rijeke, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada i udrugama građana

Grad Rijeka – Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za mjesnu samoupravu obavještava građane, ovlaštene predstavnike suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i udruge građana da se u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu te u sjedištima mjesnih odbora od 3. travnja do 23. travnja 2018. godine zaprimaju prijedlozi za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (Male komunalne akcije) za 2019. godinu.

Subota, 31. ožujak 2018.

Javni poziv vlasnicima/suvlasnicima građevina za korištenje sredstava spomeničke rente u programu sanacije i obnove pročelja i krovova u 2019. i 2020. godini

Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke objavljuje Javni poziv vlasnicima i suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova u 2019. i 2020. godini.

Ponedjeljak, 5. ožujak 2018.

Javni poziv za sudjelovanje u kreativnim radionicama u okviru provedbe projekta 5. ansambl

Grad Rijeka i HNK Ivana pl. Zajca u okviru provedbe projekta 5. ansambl organiziraju kreativne radionice iz područja izvedbenih i likovnih umjetnosti za mlade s teškoćama u razvoju i /ili osobe s invaliditetom, u dobi od 15 do 25 godina, s ciljem formiranja novog ansambla HNK Ivana pl. Zajca, kojeg će činiti upravo spomenute skupina.