Obavijesti

Četvrtak, 30. lipanj 2022.

Javni poziv vlasnicima / suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova u 2023. i 2024. godini

Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke objavljuje Javni poziv vlasnicima/suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja
Programa sanacije i obnove pročelja i krovova u 2023. i 2024. godini.

Srijeda, 29. lipanj 2022.

Poziv za uvid u glavni projekt za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje ”GRAD”: Kanalizacijski kolektor na istočnom dijelu grada Rijeke (područje Trsata i Pećina), te pripadne posebne građevine (preljevi, retencijski bazeni)

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje ”GRAD”: Kanalizacijski kolektor na istočnom dijelu grada Rijeke (područje Trsata i Pećina), te pripadne posebne građevine (preljevi, retencijski bazeni), poziva stranke u postupku da dana 07.07.2022. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Utorak, 3. svibanj 2022.

Poziv za iskazom interesa za sudjelovanjem u osnivanju i članstvu u Lokalnoj akcijskoj skupini u ribarstvu – FLAG-u za ribarstveno područje grada Rijeke, grada Krka, općine Omišalj, općine Punat, općine Dobrinj, općine Vrbnik, općine Baška i općine Malinska-Dubašnica

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo, upućuje predstavnicima gospodarskog sektora ribarstva Poziv za iskazom interesa za sudjelovanjem u osnivanju i članstvu u Lokalnoj akcijskoj skupini u ribarstvu – FLAG-u za ribarstveno područja Grada Rijeke, Grada Krka, Općine Omišalj, Općine Punat, Općine Dobrinj, Općine Vrbnik, Općine Baška i Općine Malinska-Dubašnica.