Obavijesti

Petak, 16. lipanj 2017.

Javni poziv korisnicima grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2018. godini.

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara raspisuje Javni poziv korisnicima grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat  u 2018. godini. Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za…

Srijeda, 14. lipanj 2017.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih subvencija iz projekta Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga

Grad Rijeka i Zaklada FIPRO objavili su Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija za mjeru „Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga“ s ciljem poticanja postojećih ili budućih poduzetnika na ulaganja u razvoj i komercijalizaciju inovacija kao preduvjet za povećanje konkurentnosti na tržištu.