Obavijesti

Ponedjeljak, 18. rujan 2023.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam

Na temelju odredbe članka 18. Odluke o najmu stanova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/11, 15/11 i 54/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/20) i Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke od 11. rujna 2023. godine, objavljuje se

Četvrtak, 14. rujan 2023.

Financiranje troškova nabave obveznih radnih bilježnica roditeljima/skrbnicima djece sa prebivalištem u gradu Rijeci koja pohađaju osnovne škole i u drugim jedinicama lokalne samouprave

Grad Rijeka, Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport i mlade, poziva roditelje/skrbnike djece sa prebivalištem u gradu Rijeci, koja pohađaju osnovne škole i u drugim jedinicama lokalne samouprave, da podnesu zahtjev za financiranje troškova nabave obveznih radnih bilježnica.

Četvrtak, 24. kolovoz 2023.

Podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama

Do 15. rujna 2023. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života Grada Rijeke organizira akciju zaprimanja zahtjeva građana Rijeke za podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama u 2023./2024. godini.  Zahtjevi se uz prateću dokumentaciju podnose radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4. i 5.