Obavijesti

Četvrtak, 2. kolovoz 2018.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija po Programu subvencioniranja redovne kamate i naknade za obradu poduzetničkih kredita u 2018. godini

Utorak, 10. srpanj 2018.

Poziv u idejni projekt za građenje ulice Vrhak i rekonstrukciju ulice Brca (oz. U-10) te rekonstrukcija ulice Drenovski put (oz. U-9)

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/11-05/98, URBROJ: 2170/01-13-01-12-22/JB od 30. prosinca 2011. godine, za građenje ulice Vrhak i rekonstrukciju ulice Brca (oz. U-10) te rekonstrukcija ulice Drenovski put (oz. U-9), poziva stranke u postupku da 18. srpnja 2018. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Četvrtak, 5. srpanj 2018.

Poziv u glavni projekt za građenje benzinske postaje Rijeka – Rujevica

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje benzinske postaje Rijeka – Rujevica, poziva stranke u postupku da 16.07.2018. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.