U ovom se Odsjeku obavljaju poslovi kojim se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području kulture koji obuhvaćaju praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojih je Grad osnivač, priprema i predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi s raspodjelom sredstava proračuna Grada, provođenje aktivnosti i stručnih poslova na projektima, programima i manifestacijama kulture od interesa za Grad, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada, osiguravanje stručne i tehničke potpore kulturnim vijećima i drugim stručnim tijelima, izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada te brigu o nasljeđu projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.

Odsjek prati rad i poslovanje ustanova u kulturi kojih je Grad osnivač, prati rad i potiče razvoj udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada u kulturi, objedinjuje i razmatra predložene projekte iz institucionalne i vaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje.  Odsjek predlaže namjenu i način korištenja objekata namijenjenih djelatnostima u kulturi te nadzire njihovo korištenje. Odsjek sustavno predlaže, prati i obavlja poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za kulturu

Viša stručna suradnica za inovativne umjetničke i kulturne prakse T. +385 51 209 556 Korzo 16, Rijeka Ančić Iličić Arijana
arijana.ancic-ilicic@rijeka.hr
Savjetnica za administrativne i financijske poslove vezane uz EU projekte T. +385 51 209 302 Korzo 16, Rijeka Bačić Anita
anita.bacic@rijeka.hr
Savjetnica za međunarodnu suradnju i poslove vezane uz europske projekte T. +385 51 209 540 Korzo 16. Rijeka Batelić Ksenija
ksenija.batelic@rijeka.hr
Savjetnik za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 221 Korzo 16, Rijeka Grbac Mladen
mladen.grbac@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 302 Korzo 16. Rijeka Suzana Kutnjak
suzana.kutnjak@rijeka.hr
Voditeljica Pododsjeka za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 238 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Medurić-Javor Ružica
ruzica.meduric-javor@rijeka.hr
Savjetnica za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 250 Korzo 16, RIjeka Mekelenić Ivana
ivana.mekelenic@rijeka.hr
Tehničar za održavanje i rukovatelj centralnog grijanja i hlađenja T. +385 51 333 000
T. +385 99 3442 075
Korzo 28, Rijeka, Filodrammatica Nuhanović Mirsad
mirsad.nuhanovic@rijeka.hr
Odsjek za kulturu T. +385 51 209 555 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Angie Paskaš
angie.paskas@rijeka.hr
kultura@rijeka.hr
Savjetnica za književnu i scensku djelatnost T. +385 51 209 994 Korzo 16, Rijeka Paprika Todorović Gordana
gordana.paprika-todorovic@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 559 Korzo 16, Rijeka Peranić Una
una.peranic@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za kulturu T. +385 51 209 553 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Plamena Šarlija
plamena.sarlija@rijeka.hr
Savjetnica za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 554 Korzo 16, Rijeka Sekovanić Tajana
tajana.sekovanic@rijeka.hr
Voditeljica Pododsjeka za programe kulture T. +385 51 209 557 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Semion-Tatić Helena
helena.semion-tatic@rijeka.hr
Tehničar za održavanje i korištenje prostora Export-a Srdoč Sonir
sonir.srdoc@rijeka.hr
Savjetnica za muzejsku djelatnost, audiovizualnu djelatnost i vizualne umjetnosti T. +385 51 209 213 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Tataj Štok Vanja
vanja.tataj@rijeka.hr
Savjetnica za glazbenu i kazališnu djelatnost T. +385 51 209 593 Korzo 16, 51000 Rijeka Vanja Zelčić
vanja.zelcic@rijeka.hr
Savjetnik za ekonomske poslove T. +385 51 209 559 Korzo 16 Vukas Marko
marko.vukas@rijeka.hr