U Odsjeku za odgoj, obrazovanje i mlade obavljaju se poslovi kojima se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području brige o djeci kroz rani i predškolski odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje u osnovnim školama, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova odgoja i obrazovanja (dječjih vrtića i osnovnih škola) kojima je Grad osnivač, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz proračuna Grada, sudjelovanje u koordinaciji aktivnosti vezanih uz mlade iz nadležnosti Grada, suradnja sa Savjetom mladih Grada Rijeke te predlaganje namjene i načina korištenja objekata namijenjenih odgoju i obrazovanju te nadzor nad njihovim korištenjem, stipendiranje srednjoškolaca i studenata, kao i praćenje rada i poslovanja ustanova odgoja i obrazovanja (dječjih vrtića i osnovnih škola).

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za odgoj, obrazovanje i mlade

Viši stručni suradnik za ekonomske i programske poslove T. +385 51 209 292 Korzo 16, 51000 Rijeka Aleksandar Popadić
aleksandar.popadic@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za odgoj, obrazovanje i mlade T. +385 51 209 575 F. +385 51 209 561 Korzo 16, Rijeka Golob Lana
lana.golob@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za programe T. +385 51 209 394 Korzo 16, Rijeka Japundža Broznić Marija
marija.japundza-broznic@rijeka.hr
Savjetnik za mlade i obrazovanje T. +385 51 209 235 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Kapidžić Alen
alen.kapidzic@rijeka.hr
Savjetnica za mlade T. +385 51 209 950 F. +385 51 209 561 Korzo 16, Rijeka Kero Lucija
lucija.kero@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 951 Korzo 16., Rijeka Klarić Sanda
sanda.klaric@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za pravne poslove T. +385 51 209 576 Korzo 16, Rijeka Kozulić Sandro
sandro.kozulic@rijeka.hr
Savjetnica za odgoj i obrazovanje T. +385 51 209 574 Korzo 16, Rijeka Anita Ladišić
anita.ladisic@rijeka.hr
Savjetnica za odgoj i obrazovanje T. +385 51 209 570 Korzo 16, Rijeka Lukin Sonja
sonja.lukin@rijeka.hr
Viša savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 349 Korzo 16, Rijeka Manestar Maja
maja.manestar@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 577 F. +385 51 209 561 Korzo 16, Rijeka Marenčić Vesna
vesna.marencic@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 578 Korzo 16, Rijeka Matković Hrgić Petra
petra.matkovic-hrgic@rijeka.hr
Odsjek za odgoj, obrazovanje i mlade T. +385 51 209 572 F. +385 51 209 561 Korzo 16, Rijeka Referentica za administrativne poslove
Antonija Zupčić
skolstvo@rijeka.hr
Tajnik Savjeta mladih T. +385 51 209 576 Korzo 16, Rijeka Sandro Kozulić
sandro.kozulic@rijeka.hr
Viša savjetnica – specijalistica za odgoj i obrazovanje T. +385 51 209 572 F. +385 51 209 561 Korzo 16, Rijeka Sušanj Sanda
sanda.susanj@rijeka.hr
skolstvo@rijeka.hr
Referent za administrativne poslove T. +385 51 209 572 F. +385 51 209 561 Korzo 16., Rijeka Zupčić Antonija
antonija.zupcic@rijeka.hr